Pages

19.3.10

Nhạc Đấu Tranh Do Phong Trào Hưng Ca

Anh Bắc Thái Bình, Em Nam Xuân Lộc





Anh
Sáng Tác: Nguyễn Quyết Thắng




Anh sẽ về
Thơ Kinh Kha
Nhạc: Nguyễn Hữu Nghĩa

Trình Bầy: Nguyệt Ánh & Việt Dzũng




Bạch Đằng giang
Trình Bầy: Phong Trào Hưng Ca




Bài ca hội ngộ
Sáng Tác: Nguyệt Ánh
Trình Bầy: Minh Thư, Nguyệt Ánh, Nguyễn Trung Thành




Bài ca nhân bản
Sáng Tác: Nguyệt Ánh
Trình Bầy: Nguyệt Ánh Và Các Bạn tại DC