Pages

5.3.11

NGỘ ĐỘC THỨC ĂN (FOOD POISONING)

Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh
1/ KỂ NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

- Ngoại độc tố được sản xuất bởi vi sinh vật
- Các vi sinh vật ( vi khuẩn, nấm, virus, ký sinh trùng) (được xếp loại thành xâm nhập ( invasive ), không xâm nhập ( noninvasive ) hoặc sinh độc tố ( toxin-producing)
- Các chất hiện diện trong thức ăn một cách tự nhiên ( amatoxin (nấm), dinoflagellates hay thallophytes)
2/ MỨC ĐỘ LƯU HÀNH CỦA NGỘ ĐỘC THỨC ĂN? CÓ GÂY CHẾT NGƯỜI KHÔNG?
Từ năm 1996 đến 1997, người ta ước tính ở Hoa Kỳ có 76 triệu trường hợp bệnh do ngộ độc thức ăn (food-borne illness) đưa đến 325.000 lần nhập viện và 5000 tử vong. Những nguyên nhân do vi khuẩn dẫn đầu của tử vong do thức ăn là salmonella không phải thương hàn và listeria monocytogenes.