Pages

24.2.12

Video - Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA 24-2-2012 - VN yêu cầu TQ ngưng xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông

No comments:

Post a Comment