Pages

27.10.15

Video - Đài Á Châu Tự Do – TQ triệu tập Đại sứ Mỹ đến phản đối việc tuần tra Biển Đông

No comments:

Post a Comment