Pages

20.11.15

Nga viết 'Thay mặt cho Paris' trên những quả bom dùng để oanh kích ở Syria

No comments:

Post a Comment