Pages

14.12.15

Ba Chọn Hai

1 comment:

  1. Chọn ai thì chọn nhưng khả năng nguyễn thiện nhân lên làm thủ tướng sau đại hội đảng 12 là rất cao
    https://youtu.be/9h0XDea42Ik

    ReplyDelete