Pages

4.2.16

HẾT TRƯNG DỤNG ĐẤT ĐAI THÌ ĐẾN XE CỘ CỦA DÂN - ÐÁP LỜI SÔNG NÚI

1 comment:

  1. Nghe những lời của các phóng viên nhà Đáp lời sông núi đọc mà thấy mù mịt quá. Sau Đại hội Đảng quan chức nào bị băt? Trưng dụng xe cộ của dân lúc nào? Tại sao cái việc bịa đặt và nói láo lại ngấm sâu vào cái đội ngũ các nhà báo chuyên nói láo như thế này kìa. Không tôn trọng sự thật cũng chính đài đã không tôn trọng khán thính giả.

    ReplyDelete