Pages

17.7.11

Biểu tình phản đối Trung Quốc sau khi rời trụ sở CABiểu tình trên xe buýt ngày 17 July 2011Công An bắt dân Biểu tình 17/7/2011, nhưng vẫn biểu tình trên xe buýt

No comments:

Post a Comment