Pages

26.2.12

Biểu Tình Đòi VC Trả Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Little Saigon


VanHoaNBLV tham dự và ghi nhận lại một số hình ảnh về cuộc biểu tình đòi Việt Cộng trả tự do, dân chủ và nhân quyền cho Nhân Dân Việt Nam cùng yểm trợ tinh thần bất khuất của ca nhạc sĩ Việt Khang và các nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền đang bị giam cầm trong nước. Cuộc biểu tình được tổ chức vào ngày 25 tháng 02 năm 2012 tại Little Saigon, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
Thực hiện video clip http://noigio.blogspot.com

No comments:

Post a Comment