Pages

29.3.12

Video 29-3-2012 - Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA - Việt Nam-Philippines dự định diễn tập hải quân chung

No comments:

Post a Comment