Pages

31.7.12

Bà Đặng thị Kim Liêng, mẹ của Nhà Dân Chủ Tạ Phong Tần tự thiêu 30-7-2012.

No comments:

Post a Comment