Pages

1.1.13

Trại Kiên Giam - 1

Kính thưa quý Độc Gỉa

Để được nghe những sự tàn ác của lũ vong nhân tàn độc csvn. Bắt đầu từ hôm nay BBT sẽ hằng ngày Post lên chuyện kể về Trại Kiên Giam của nhà văn Nguyễn Chí Thiệp  , nơi giam giữ hàng ngàn Sĩ Quan Quân Lực VNCH. Tội ác này của Cộng Sản sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí của người dân Việt. Và ngày Quật Khởi đã gần kề, dân tộc VN sẽ thoát ách Cộng Sản, Dân Chủ và Tự Do sẽ hiện diện trên Quê Hương thân yêu Việt Nam.

BBT.

  Phần 1

No comments:

Post a Comment