Pages

20.3.15

TẠI ÚC, VÌ SAO NGUYỄN TẤN DŨNG KHÔNG ĐI VÀO QUỐC HỘI BẰNG TIỀN MÔN MÀ PHẢI CHUI VÀO HẬU MÔN?

No comments:

Post a Comment