Pages

29.7.13

BYN-TV - Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Cho Rằng Người Việt Hải Ngoại Biểu Tình Chống Trương Tấn Sang Vì Hận Thù Và Vì Tiền

No comments:

Post a Comment