Pages

29.5.14

Tổng Thống Obama nói không nên làm ngơ hành động gây hấn ở Biển Đông

No comments:

Post a Comment