Pages

30.6.14

Thủ tướng VN lên án TQ, yêu cầu chính phủ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

No comments:

Post a Comment