Pages

30.8.14

Nguyễn Bá Thanh nịnh Tàu nhưng vẫn phải nhờ Mỹ cứu .

No comments:

Post a Comment