Pages

27.2.15

Bị bắt về đồn công an vì sở hữu vật dụng có logo nhân quyền, ngày 27.02.2015

No comments:

Post a Comment