Pages

30.4.15

Video - Đài Á Châu Tự Do – Lễ tưởng niệm các binh sĩ Mỹ và Đồng Minh hy sinh ở Việt Nam

No comments:

Post a Comment