Pages

29.9.15

Video - Người Việt TV 29-9-2015 – Việt Nam lên án Trung Quốc, kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận vũ khí

No comments:

Post a Comment