Pages

25.11.15

Tổng thống Obama ân xá gà tây, bông đùa trước Lễ Tạ Ơn

No comments:

Post a Comment