Pages

5.9.10

Phải đánh
1. Phải đánh

  
Quân Tàu cắt cáp Bình Minh
  
Tai nghe như thể ruột mình đứt ra
  
Thương người chiến sĩ Trường Sa
  
Quân thù trước mặt, phong ba quanh mình ...
  
Sài gòn – Hà nội biểu tình
  
Trăm quan lớn nhỏ làm thinh sao đành !
  
Một lời của Nguyễn phi Khanh
  
Đã làm Nguyễn Trãi trở thành thiên thu
  
Mị dân, hèn trước kẻ thù
  
Con đường mất nước lù mù trước sau
  
Ngày nào đánh Mỹ dựa Tàu
  
Nay đành dựa Mỹ đánh Tàu mà thôi !
  
Bỏ dao thành Phật như chơi
  
Đại đồng nào nửa tìm nơi thiên đàng?
  
Đồng chí mười sáu chữ vàng
  
Nam Quan cũng nuốt, cướp Hoàng -Trường Sa
  
Bây giờ rỏ mặt đôi ta
  
Chần chờ gì nửa, hay là chiêm bao ? ( lẩy Kiều)
  
Ông cha đã đổ máu đào
  
Giử từng tất đất ngọn rau biên thùy
  
Tây Nguyên Bauxit lâm nguy
  
Lảo Sơn đã mất, lại đi bán rừng
  
Không nghe chàng Đổ trung Quân:
  
Đàn bà đánh tới lai quần hay sao?
  
Họ Trần?(*) họ Nguyễn? họ Đào?
  
Miễn là Giao chỉ đánh Tàu muôn năm
  
Cám ơn lời kẻ tri âm
  
Chúng mình dân Việt đồng tâm đánh Tàu.
  
Muốn cho con cháu ngẩn đầu
  
Buộc lòng cũng phải đánh nhầu mới nghe
  
Nực cười châu chấu đá xe
  
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng ( ca dao)
  
Phải giành lại đất tổ tiên
  
Giử từng chí khí hồn thiên nước nhà
  
Ải Nam Quan, Hoàng -Trường Sa
  
Quyết lòng toàn vẹn sơn hà Việt Nam
  
Quốc Việt

No comments:

Post a Comment