Pages

5.9.10

Tiếng Gọi Từ Trường Sa – Hoàng Sa

1. Tiếng Gọi Từ Trường Sa – Hoàng Sa

Xuống đường! Xuống đường! Xuống đường!

Trường Sa tiếng gọi thân thương vọng về

“Nước lạ” là láng giềng kề

Tham lam xâm phạm tỏ quyền bề trên ...

Xuống đường ta gọi đúng tên

“Đả đảo tàu cộng” điều nên, phải làm

“Nước Nam là của Vua Nam.

Sách trời đã định” * gian tham phải trừ

Vì những lợi ích riêng tư

Việt cộng “ký giấy” tặng từ ngày xưa

Nên Tàu mới đến làm bừa

Việt cộng ra vẻ như chưa có gì!?

Xuống đường!Ta gọi nhau đi…

Vì Tổ Quốc, vì Hoàng, Trường Sa

Nhớ Anh Hùng NGỤY VĂN THÀ

Chết theo tàu để Trường Sa vẹn toàn

Sóng bạc đầu khóc nỗi oan

Căm hờn ngày ấy vẫn còn đến nay

Việt cộng vì trả nợ vay

Bằng đất, bằng biển cho bầy sói lang

Bằng xương máu người Da Vàng

Cúi đầu quy phục ngoại bang cộng tàu.

Đoàn kết nắm chặt tay nhau

Cho bọn cướp cộng chệt tàu hiểu ra.

“VIỆT NAM - TRƯỜNG SA – HOÀNG SA!”

(Kỷ niệm ngày 5.6.2011“lịch sử”.SG-HN biểu tình chống tàu xâm chiếm HS-TS)

Hạnh Diễm

*Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư.

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

(Lý Thường Kiệt)


No comments:

Post a Comment