Pages

30.12.11

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA 29-12-2011 Kim Jong Un được tuyên bố là lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên

No comments:

Post a Comment