Pages

27.1.12

Bữa Cơm Tù – Nhạc & Lời Quốc Nội

TuoiTreYeuNuoc_Kính chuyển đến quý vị nhạc phẩm Bữa Cơm Tù – nhạc & lời Quốc Nội, nội dung bài nhạc nói lên nổi đau hiểm họa mất nước do csVN nhu nhược, vì lòng yêu nước chống Tàu Gian – Chống Cộng Nô – Chống Tham Ô của bạo quyền csVN các nhà Đấu Tranh Dân Chủ và biết bao Sinh Viên – Nhạc Sĩ yêu nước bị chế độ hèn nhát csVN bịt miệng, nhưng họ vẫn Anh Hùng dưới mọi hình phạt của csVN.

No comments:

Post a Comment