Pages

27.8.14

Bảy chính phủ châu Âu và Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho lực lượng vùng Kurdistan

No comments:

Post a Comment