Pages

18.8.08

Đâu Có Khờ

Tác Giả : Cười

Thằng Bi, ai cho nó 500 đồng thì nó lấy. Còn nếu cho nó 5.000 đồng thì nó không thèm. Người ta chê nó khờ, cứ làm bộ cho nó tiền để cười chơi.
Một hôm má nó nói:

Sao con khờ vậy, 5.000 đồng nhiều hơn 500 đồng.

Thưa má, con đâu có khờ, con chê 5.000 đồng mà lấy 500 đồng thì người ta mới cho con 500 đồng để cười, chứ nếu con lấy 5.000 đồng thì còn ai tò mò mà cho con nữa.
Kết Thúc (END)

No comments:

Post a Comment