Pages

18.8.08

Hôn Nhau Không Có Hại

Tác Giả : Cười

Người em:
Sách báo nói mỗi cái hôn chứa khoảng 40.000 vi trùng, mà sao người ta cứ hôn nhau hoài vậy?

Người anh:

Đồ ngu! Chẳng có vi trùng nào cả?

Em:

Vậy sách báo ghi xạo hả?

Anh:

Lại càng ngu! Chàng hôn nàng truyền 40.000 vi trùng; nàng hôn lại chàng, trả lại 40.000 vi trùng. Vậy là huề chứ có hại gì?
Kết Thúc (END)

No comments:

Post a Comment