Pages

18.8.08

Tin Nhắn

Tác Giả : Cười

Một mày râu nhắn tin cho áo dài:
- Em ơi!

- Khi em đọc tin nhắn này em nợ anh cuộc hẹn. Xoá tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh một nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!
Kết Thúc (END)

No comments:

Post a Comment